top of page

"przegrywa tylko ten , który nie walczy"

girl-179744_1280

girl-179744_1280

ALEA Centrum Terapii Autyzmu

ALEA Centrum Terapii Autyzmu

Kompleksowa terapia autyzmu i zaburzeń pokrewnych 690-306-334

AUTYZM STOP -wczesna terapia autyzmu

AUTYZM STOP -wczesna terapia autyzmu

PROJEKTY -Łódź Zatrzymuje Autyzm -Punkt Konsultacyjny Zaburzeń Rozwojowych -Łódzkie Zatrzymuje Autyzm partner Fundacji Synapsis w projekcie "Bada Bada "

przegrywa ten  ,

który nie walczy

Oferujemy pomoc dla

dzieci ,młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin

,

Obecnie realizowane projekty i terapie:

-Program Wczesnej Interwencji Terapeutycznej AUTYZM STOP przeznaczony dla dzieci 1,5-4 lata

-Program AUTYZM AWARIA przeznaczony dla rodzin zmagających się z zachowaniami trudnymi oparty na metodach pozytywnych

-PUNKT KONSULTACYJNY ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH -bezpłatne konsultacje dla osób zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci a także dla dzieci z grupy ryzyka

(testy przesiewowe  ,M-CHAT -R)

-terapie indywidualne ,diady,rodzinne,grupowe

-pracujemy głównie w nurcie terapii rozwojowycH i  niedyrektywnych(ESDM,Floortime,TEACCH,RDI,Sun RISE,MRM,)

-wszystkie terapie wspomagające są przystosowane do specyfiki potrzeb i możliwości osób z ASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy obowiązującym na świecie (logopeda,integracja sensoryczna,fizjoterapia)

-wykonujemy diagnozy funkcjonalne (PEP-R,VB Mapp

-rodzaj i formę terapii ,a także jej intensywność ustalamy zazwyczaj wspólnie z rodzicami indywidualnie  do potrzeb i możliwości dziecka

- prowadzimy poradnictwo dla rodziców

-staramy się pomóc każdej osobie z ASD niezaleznie od problemu z jakim do nas przychodzi

-korzystamy z alternatywnych form komunikacji

(AAC);Makaton.PECS,PCS,język migowy

-organizujemy szkolenia dla rodziców i specjalistów

ZAdzwon

 

Tel. 690-306-334

PRZYJDZ

Poniedziałek-Piątek 08:00 - 20:00

Sobota 08:00 - 16:00

Niedziela 09.00 - 14 .00

(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

NAPISZ

Success! Message received.

bottom of page